Kontakt

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOLESŁAWCU

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

59-700 Bolesławiec
ul. Bankowa 8
Fax/tel. 75 732-35-00
sekr.sp2@op.pl

ul. Bankowa 8-klasy I-III
ul. Słowackiego 2-klasy IV-VI
tel:757322270

Lokalizacja budynku z klasami 1-3

 Lokalizacja budynku z klasami 4-6